strona_baner

produkt

Silikonowy środek zwilżający

Produkty

Działalność

System

Zwilżenie podłoża

podążaj i poziomuj

zapobieganie kraterom

niska stabilność piany

stabilność hydrolityczna

SL-3221

100%

WB

●rowska jakość

● ●

●rowska

SL-3241

100%

WB/SB

●rowska jakość

● ●

●rowska

● ●

SL-3245

100%

WB

●rowska

● ●

SL-3246

50%

WB

● ●

SL-3247

90%

WB/SB/UV

● ●

● ●

SL-3249

100%

WB

●rowska

●rowska

SL-3250

100%

WB

●rowska jakość

●rowska jakość

SL-3254

100%

WB

●rowska jakość

●rowska

SL-3256

100%

WB

●rowska jakość

● ●

●rowska jakość

SL-3259

100%

WB

●rowska jakość

●rowska jakość

SL-3270

100%

WB/SB/UV

● ●

● ●

SL-3280

100%

WB/SB

● ●

SL-5000

100%

WB/SB/UV

●rowska jakość

●rowska

●rowska

●rowska jakość

SL-5100

100%

WB/SB

●rowska jakość

●rowska jakość

●rowska

●rowska